BRF Travgatan Info

Brf Travgatan är en bostadsrättsförening på 100 lägenheter i Upplands Väsby. Övertagande av fastigheter skedde den 31 maj 2010. Vi ligger precis vid Smedbyskolan/Engelska skolan och Gunnes gård i Smedby 3 med en underbar natur som granne. Välkommen till oss!

Stockholm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet den 9 mars

Stockholm Exergi informerar om följande: Hej! Stockholm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet den 9 Mars.Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00 Vi begränsar tillfälligt värmeuttaget i er fjärrvärmecentral. Dettagörs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid eneventuell effektbristsituation.Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna,radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunkaFortsätt läsa… Stockholm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet den 9 mars