Stockholm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet den 9 mars

Stockholm Exergi informerar om följande: Hej! Stockholm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet den 9 Mars.Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00 Vi begränsar tillfälligt värmeuttaget i er fjärrvärmecentral. Dettagörs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid eneventuell effektbristsituation.Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna,radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunkaFortsätt läsa… Stockholm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet den 9 mars