Försäljning

Överlåtelse av bostadsrätt

Vid planer på försäljning ska borättshavaren meddela detta till styrelsen. Styrelsen kommer då att beställa en besiktning av lägenheten för att kontrollera att de delar som föreningen ansvarar för är i gott skick. Detta inkluderar saker som ventilation, avlopp, värme, mm.

När bostadsrätten säljs, ska ett exemplar av fångeshandlingen (överlåtelseavtal, gåvobrev, bouppteckning) skickas till styrelsen via förvaltaren. Styrelse ska godkänna in- och utträdesansökan. Om bostadsrätten är pantförskriven måste denna först avnoteras. Om köparen skall överta lånet måste långivaren skriftligen godkänna detta.

Se också sidan avgifter för överlåtelse- och pantsättningsavgifter.