Renovera

Anmälan om ombyggnation

Ibland krävs styrelsens godkännande innan en renovering eller byggnation ska påbörjas i din lägenhet eller på den mark som tillhör lägenheten. Se nedan för när godkännande krävs. I vissa fall kan även bygglov från kommunen krävas.

När styrelsens godkännande behövs, ska boende lämna in en ritning och förklaring över vilka förändringar eller byggen som ska göras. Detta ska ske i god tid innan arbetet påbörjas. Styrelsen tittar igenom ritningen Kontrollerar att inga hinder för förändringen föreligger. Styrelsen kan behöva begära kompletterande förklaringar eller expertutlåtande (t.ex. från byggkonstruktörer angående bärigheten av bärande väggar mm). Innan styrelsen har återkommit bör man inte påbörja arbetet eftersom man då kan bli skyldig att återställa.

Här kan du ladda ner våran mall för anmälningar om förändring.

Anmälan lämnas i styrelsens brevlåda på Travgatan 6 eller skickas med e-post till info@brftravgatan.se.

Tänk på att ta hänsyn till de omkringboende när ni utför bullerstörande arbeten i eller kring lägenheten. Informera närmaste grannar! Arbeten bör i första hand utföras under dagtid.

Innemiljö

Vid invändig renovering/ombyggnad där ni ska ta ner eller sätta upp väggar kräver alltid styrelsens godkännande. Detta gäller även vid renovering av kök, där skåpstommar och vitvaror byts ut.

Se till att dessa arbeten utförs av certifierade och godkända hantverkare. Alternativt kan en besiktning som bekostas av bostadsrättsägaren göras för att säkerställa att arbetet är korrekt utfört.

Alla förändringar som förändrar byggnadens fasad, inklusive fönster och dörrar, kräver också styrelsens godkännande. Oftast krävs då även ett bygglov från kommunen som du som bostadsrättshavare måste stå för. För undantag till detta, se avsnitten om ytterdörr och markiser nedan.

Spiskåpa

Ventilationen i vår förening drivs av en fläkt på taket. Varje lägenhet har sin egen fläkt som driver samtliga ventilationskanaler till både badrum och kök. Spiskåpan ska inte ha en egen fläkt utan endast ett spjäll som öppnas och stängs. Sådana spiskåpor är ovanligare i handeln, men finns oftast i större butiker eller i beställningssortimentet. T.ex. kan du använda Franke System. Franke fläktar som fungerar i våra lägenheter är: Franke 1221B-16, Franke 392-16, Franke 722-16 och Franke 602-16. 

Efter installation av ny spiskåpa måste luftflödet ställas in korrekt. Detta för att det inte ska bli för mycket eller för lite ventilation i lägenheten. För att göra detta behöver ni kontakta förvaltaren. 

Vattenkranar och blandare

Alla vattenkranar och blandare till dusch, bad, handfat, mm måste vara försedda med backventil. Annars kan kallvatten, som har högre tryck, tryckas ut i varmvattenskretsen, vilket leder till varmvattenproblem för andra boenden. De flesta kranar och blandare av kända kvalitetsmärken är försedda med backventil, men kolla alltid.

Om du idag har en kran eller blandare utan backventil kan du behöva byta eller komplettera med en backventil.

Elektricitet/vatten/avlopp

Vid all ombyggnad som innefattar elektricitet och/eller vatten och avlopp ska arbetet utföras av en fackman i respektive bransch. Det innebär att den som utför arbetet ska ha relevant kunskap om arbetets utförande. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för eventuella skador som uppstår till följd av bristfälligt utförda arbeten. För arbeten med elektricitet gäller särskilda bestämmelser. Du får till exempel byta ut befintliga vägguttag eller strömbrytare mot likvärdiga om du har kunskapen att göra detta.

Du kan läsa mer om vilka el-arbeten du får och inte får göra själv i Elsäkerhetsverkets Elsäkerhetspocket och i ELSÄK-FS 2007:2. Hemsidan är (www.elsakerhetsverket.se)

Våtutrymmen/badrum

För våtutrymmen, såsom badrum, gäller särskilda regler enligt Boverkets föreskrifter samt Byggkeramikrådets respektive Golvbranschens Våtrumskontrolls rekommendationer. Kontrollera också alltid med ditt försäkringsbolag innan du renoverar ditt badrum. Du kan som bostadsrättshavare vara ansvarig för skador som uppstår på grund av felaktigt utförda arbeten i våtutrymmen.

Ventilation och värme

Inga ingrepp på ventilationsanläggning får göras som kan störa dess funktion eller på annat sätt försämra lägenhetens ventilation.

Inga ingrepp, eller ändringar i uppvärmningssystemet får göras utan styrelsens godkännande (se ovan). Till detta räknas radiatorer och rörledningar för värme. Vårt värmesystem är noga intrimmat för att fungera bra och jämnt. Minsta förändring stör systemet vilket påverkar både dig och dina grannar som antingen får för varmt eller för kallt.

Blir inte radiatorerna varma eller är det bara ena halvan som blir varma? Då har det troligtvis samlats luft i radiatorn. Skaffa en luftningsnyckel och vrid med den försiktigt på luftningsventilen som sitter högst upp längst bort från termostaten på radiatorerna. Släpp ut luften tills vatten börjar spruta ur ventilen. Stäng därefter ventilen noga. Använd en trasa och ett kärl under för att undvika att det stänker på väggar och golv. Värmesystemet fyller själv på med nytt vatten.

Du kan kontakta Mats Sandén om du ändå är osäker på hur man luftar elementen.

Övrig renovering inomhus

Vid all omtapetsering, målning av väggar och tak samt inläggning av nytt golv ska arbetet vara fackmannamässigt utfört.

Utemiljön

När det gäller utemiljön så ska ALL uppbyggnad av altan, uppsättning av markis, uppsättande av staket, byggande av trall samt plattsättning godkännas av styrelsen. Se ovan för ansökan.

Markiser

Om ni vill ha markis så väljer ni själva mönster men håll er till någon/några av följande färger:

Mörkgrå: NCS S7000-N                                               Mörkblå: NCS S7020-R90B

Vit: NCS S0500-N                                                          Svart: NCS RAL7024

Beige: NCS S2005-Y80R                                               Vinröd: NCS RAL3011

Ytterdörr

När det gäller byte av ytterdörr så har styrelsen beslutat att man kan välja vilken dörr man vill men ska hålla sig till följande färgkoder:

Vit: NCS S 0500-N                                  Brun: NCS S7020-Y40R

Grå: NCS S7000-N

Notera att endast ytterdörren tillhör lägenhetsinnehavaren och kan bytas. Detta gäller alltså inte övriga dörrar så som förrådsdörrar och balkong/terassdörrar. Inte heller fönster får bytas av lägenhetsinnehavaren. Skulle sådana dörrar eller fönster gå sönder ska felanmälan göras till vår förvaltare.

Förråden är målade med följande färgkod: Grå: S1502-Y

Tomtgränser

Precis som tidigare gäller gränsdragning vid de plattor som finns på uteplatserna alternativt t.o.m. förrådet på baksidan. Dessa områden hör till föreningen men sköts om och förvaltas av lägenhetens ägare/hyresgäst.

På framsidan så tillhör den gräsmatta som finns vid ytterdörren samt häcken lägenheten, inget annat. Önskar ni sätta staket runt ett större område så ska detta godkännas av styrelsen och i vissa fall även av grannarna runt omkring.

Träd och buskar

Funderar ni på att ta bort/plantera träd och/eller buskar, kontakta styrelsen senast 2 veckor innan för tillstånd. Inget får göras innan styrelsen godkänt ansökan.

Vad gäller vem?

Bostadsrättsinnehavare

Mindre förändringar får alltid göras i lägenheten. Ni får till exempel lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket, tapetsera eller måla om invändigt. Omfattande förändringar så som till exempel ta ner en vägg, nytt kök med kräver styrelsens godkännande.

Kontakta alltid styrelsen om ni är osäker.

Hyresgäster

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Ni får måla om och tapetsera. Vill ni lägga nya golv måste ni ha styrelsens tillstånd.

Renoveringarna ska vara fackmannamässigt utfört. Vid avflyttning kan ni bli skyldig att återställa lägenheten efter normer.