Renovera inomhus

Vid invändig renovering/ombyggnad där ni ska ta ner eller sätta upp väggar krävs alltid styrelsens godkännande. Blankett finns att hämta under Renovera

Köksrenovering

Har ni avsikt att ändra i befintlig konstruktion gällande vägg, ventilation och/eller ändra rörledningar krävs styrelsens godkännande.

Se till att dessa arbeten utförs av certifierade och godkända hantverkare. Alternativt kan en besiktning som bekostas av bostadsrättsägaren behövas för att säkerställa att arbetet är korrekt utfört.

Övrigt inomhus

Mindre förändringar får alltid göras i lägenheten. Ni får till exempel; tapetsera och måla om invändigt lägga nya golv, byta innedörrar, sätta upp nya köksskåp eller byta ut vitvaror i köket, .

Vid omtapetsering, målning av väggar och tak samt inläggning av nytt golv ska arbetet vara fackmannamässigt utfört.

Kontakta alltid styrelsen om ni är osäker.