PRELIMINÄR TIDSPLAN

Här är den preliminära tidsplanen för stambytet. Universalbyggen kommer ta kontakt med dem boende inför varje etapp, boende behöver inte vidta några åtgärder innan de har blivit kontaktade. På grund av läget med Covid-19 eller andra uppkomna händelser så kan tidsplanen komma att ändras. Avvakta därför universalbyggens kontakt och informationFortsätt läsa… PRELIMINÄR TIDSPLAN

Information från projektledaren angående COVID-19 (Coronaviruset)

Hej! Vi följer folkhälsomyndigheten rekommendationer.Enligt de organisationer vi tillhör har vi inte idag rätt att stoppa arbeten pga corona.Om en boende blir sjuk ska de ej umgås med andra, utomstående, således ska de inte släppa in hantverkare i bostaden.Om en hantverkare får förkylningssymtom ska de ej gå till arbetet utanFortsätt läsa… Information från projektledaren angående COVID-19 (Coronaviruset)

Kallelse till extrastämma

Till torsdagen den 5/3 kallas föreningens medlemmar till informationsmöte och extra föreningsstämma på grund av den kommande stambytet. Även föreningens hyresgäster är välkomna att komma på informationsmötet. När?5/3Infomöte 18:00-19:00Extrastämma 19:00 Var?GALOPPGATAN 77 Smedby III Kallelsen har även delats ut i alla medlemmars brevlådor.

Info Vecka 40

Under den kommande veckan så har Strömviks valt att av etablera. De kommer alltså ta bort byggbodarna.  Förhandlingar mellan föreningen, banken och entreprenör fortsätter, Anledningen till detta är att föreningen ska få det så bra som möjligt. Mer info kommer komma på informationsmötet. Styrelsen har gett Torbjörn på Renew iFortsätt läsa… Info Vecka 40