Avgifter

Avgiften till föreningen

Årsavgiften till föreningen och eventuell hyra av parkeringsplats betalas månadsvis med kvartalsavier. Detta hanteras av vår förvaltare Fenix Ekonomi AB som också hanterar avisering och inbetalning av hyran för återstående hyreslägenheter. Förvaltaren erbjuder inbetalning via inbetalningskort, autogiro och e-faktura. Autogiroblanketter kan beställas från och skickas till Fenix. Vid frågor om avgifts- och hyresbetalningar hör av dig till Fenix på tfn 08 – 20 82 08.

1 april 2014 höjdes årsavgiften med 3%. Under 2015 och 2016 har inga avgifter höjts. Då föreningens ekonomi är god, ser vi ingen anledning till att höja årsavgiften under 2021. Avgiften för bostadsrätterna är den samma sedan senaste höjningen 2014.

Parkeringsavgifter

P-Plats 220 kronor/månad

Carport 354 kronor/månad

Garage 492 kronor/månad

Inom kort kommer information om parkering för elstolpar.

Försäljning

Vid överlåtelse (försäljning+köp) av lägenhets borätt tas det ut en överlåtelseavgift med ett belopp motsvarande högst 2,5 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Vid pantsättning (t.ex. vid tecknande av banklån) eller förändring av pantsättningen på borätten tar föreningen ut en pantsättningsavgift på max 1% av prisbasbeloppet.

Hyreslägenheter

Föreningen har fortfarande ett antal hyreslägenheter kvar. Dessa görs successivt om till bostadsrätter när hyresgästen flyttar ut.

1 april 2014 höjdes hyran på hyreslägenheter med 1,9%. År 2015 höjdes hyran på hyreslägenheter med 1%. Under 2016 förblev hyran oförändrad. Sedan 1 januari 2017 höjde vi hyran med 1,25%.

Betalning

De flesta avgifterna görs till förvaltaren. När så inte är fallet ska betalning ske till föreningens bankgiro. Föreningens bank är Handelsbanken i Upplands Väsby och bankgironummer är 625-1821.