Våra leverantörer

Vår förening använder följande leverantörer:

  • Förvaltare: Renew
  • Försäkringsbolag: Brandkontoret
  • Parkeringsbolag: Sveland Parkering
  • Fjärrvärme: Fortum
  • Elnät: Eon
  • El till föreningen (gatubelysning, trappuppgångar mm): Mölndal energi AB
  • Kabel-TV/Internet: ComHem
  • Skadedjur: Anticimex
  • Sophantering: Il Recycling Service AB och Suez

Dessutom är vi medlemmar i Bostadsrätterna.