Info till Mäklare

Föreningens ekonomiska förvaltare Fenix Ekonomi AB kan ni kontakta för att få mäklarbild och den information ni behöver inför kommande försäljningar i vårt område.

Ansökan om medlemskap skickas till Fenix Ekonomi AB.

Fenix Ekonomi AB

08-20 82 08 Telefontid helgfria vardagar mellan kl. 08:00 – 17:00

info@fenixab.se

BRF Travgatan
C/o Fenix Ekonomi AB
Kanalvägen 3A
194 61 Upplands Väsby

faktura@fenixab.se

Brf Travgatans organisationsnummer:

769617-7208

Föreningen

Föreningen har 100 lägenhetet varav 3 stycken är hyresrätter och 1 lokal som styrelsen nyttjar.

Föreningen förvärvade fastigheterna 31 maj 2010 och är en äkta förening.

Fastigheterna är från 1982.

Ventilationen i fastigheterna är ett frånluftssystem och lägenheternas spiskåpa får inte ha en egen motor.

Föreningen godkänner inte en juridisk person som köpare.

Våra fastigheter ligger bredvid Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby som bedriver två grundskolor; Engelska skolan (F-9) & Sverigefinska skolan (F-9), de har även Förskoleverksamhet och Gunnes gård. Nyligen öppnades även Internationella Engelska skolan (F-9) vid Marbou.

Ni hittar Föreningens stadgar här: Stadgar

Våra årsredovisningar finns här: Årsredovsningar

Information om Avgifter finns här Avgifter

Renoveringar

Under 2020 – 2021 hade föreningen stamrenovering. Tidigare har renovering av tak och fasader genomförts.

Under sensommaren 2022 kommer nya lekplatser att byggas i de två innegårdarna AB (1 – 38) och C (39-61). I alla tre gårdarna AB (1 – 38), C (39 – 61) och D (62 – 87) kommer det byggas grillplatser

Årsavgift

I årsavgiften ingår värme, vatten, TV basutbud genom Tele2 (fd. Comhem) och 1-2 förråd som finns intill lägenheten.

För närvarande finns ingen plan på att höja avgiften. Årsavgiften höjdes senast 2014.

Kabel-TV och bredband finns att skaffa via Tele2 (fd. ComHem) och ingår inte i avgiften.

Den boende behöver införskaffa en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Parkering

Det finns 24 stycken garage, 15 stycken carport, 74 stycken Parkeringsplatser och ett MC-garage med 4 platser. För att ställa sig i kö tar man kontakt med Fenix.

P-Plats 220 kronor/månad

Carport 354 kronor/månad

Garage 492 kronor/månad

Inom kort kommer information om parkering för elstolpar som föreningen är pågång att införskaffa.

Mer information om parkering finns här: Parkering

Överlåtelse- och pantavgift

Vid överlåtelse (försäljning+köp) av lägenhets borätt tas det ut en överlåtelseavgift med ett belopp motsvarande högst 2,5 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Denna bekostas av säljaren.

Vid pantsättning (t.ex. vid tecknande av banklån) eller förändring av pantsättningen på borätten tar föreningen ut en pantsättningsavgift på max 1% av prisbasbeloppet.

1 208 kr betalas av säljaren. 483 kr i pantsättningsavgift.

Betalning

De flesta avgifterna ska till förvaltaren. När så inte är fallet ska betalning ske till föreningens bankgiro. Föreningens bank är Handelsbanken i Upplands Väsby och bankgironummer är 625-1821. Vid osäkerhet kontakta Fenix Ekonomi AB.