Stambyte

Vanliga frågor:

 1. Jag har ett nytt badrum, måste stammarna ändå bytas i min lägenhet?
  Ja, under stambytet så måste samtliga stammar byta. Men hör med entreprenören när projektet kommit till dig. Troligen kan du om du vill spara dina badrumsmöbler och få dem installerade i det nya badrummet.
 2. Kommer avgiften att höjas på grund av stambytet?
  Avgiften är inte kopplat till enstaka projekt utan används för att betala kostnader för det löpande underhållet av fastigheten. Stambyte är en sådan kostnad. Då vi idag har låg avgift så kan det komma bli så att avgiften kommer höjas. När och hur mycket är ännu inte bestämt.
 3. När får jag se de nya badrummens standard?
  Det finns för display i föreningens lokal, du får åtkomst till denna när projektet nått din bostad. Det är universalbyggen som har hand om tillval och vissning.
 4. Kommer stambytet ske trotts Covid 19 (Corona)?
  Stambytet kommer att ske utifrån de rekommendationer som folkhälsomyndigheten har givit. Så här säger vår projektledare:
  “Vi följer folkhälsomyndigheten rekommendationer. Enligt de organisationer vi tillhör har vi inte idag rätt att stoppa arbeten pga. Corona. Om en boende blir sjuk ska de ej umgås med andra, utomstående, således ska de inte släppa in hantverkare i bostaden. Om en hantverkare får förkylningssymtom ska de ej gå till arbetet utan stanna hemma. Då det gäller tillfälliga duschar och toaletter så har det på andra stambyten löst på så sätt att de som har förkylningssymtom hänvisas till vissa utrymmen och de utan symtom till andra. De som tillhör de över 70 år har fått en “skogstoa” i lägenheten, men arbetet har fortsatt även i dessa lägenheter. Stambytet bedrivs ju inte i samma utrymme som man vistas i i lägenheten. Vi får regelbundet information om hur vi ska agera i entreprenader med kvarboende, sker det förändringar kommer det även tillämpas hos er.”
 5. Kommer jag inte kunna använda min toa under stambytet? Under de veckor som stambyte pågår i din lägenhet (och rören kopplade till din lägenhet) så kommer du inte kunna använda avloppet, så nej. Det finns toa/dusch vagnar uppställda och föreningen har ingått ett avtal med BRF Smedby 3 som låter oss använda deras tvättstuga. Du kommer få mer information om detta inför arbete i din lägenhet.
 6. Kommer köken bytas ut?
  Köken kommer inte bytas av föreningen men universalbyggen har tagit fram ett förslag till nytt kök som de erbjuder att installera i samband med stamrenoveringen. Du får information av unviersalbyggen när det är din tur att gå igenom tillvalen.
 7. När kommer arbetet pågå hos mig?
  Här på hemsidan så finns den preliminära tidsplanen publicerad. Den kan ge dig en fingervisning om när det är dags för arbete hos dig. Tänk dock på att tidsplanen kan komma att förändras om tillexempel det uppstår förseningar på grund av Covid-19.
 8. Vilka åtgärder har tagits för att skydda från smittspridning?
  Toa-vagnarna blir städade varje dag (normalt två gånger i veckan). Det finns en toa vagn för dem som visar symtom, de övriga ska användas endast om du är frisk. De som är över 70 år erbjuds att få en skogstoa levererad till lägenheten. Se gärna fråga 4 där du kan läsa vad vår projektledare har sagt om stambytet och Covid 19.

Nyheter om satmbytet:

 • Info från projektledaren!
  Relining kommer att utföras av avloppen under husen, när reliningsker kan inget spolas i avloppet. Oavsett om ditt badrum renoveras eller ej så kommer det att omfattasav avstängningen i samband med relining av avlopp under husen,normalt 12 dagar, måndag till fredagen efter. Om det skulle vara så att någon spolar ner något i avloppet underdenna tid så kommer arbetet och avstängningen att förlängas med upp till 12 dagar.Det går att se var och från vilken lägenhet spolningen skett.En spolning under reliningen medför också extra kostnader för oss som förening. Med vänlig hälsningMicael Björke-post: micael.bjork(at)gmet.se Info om relining och datum harFortsätt läsa… Info från projektledaren!
 • Infobrev stambyte och städdag
  Infobrev utdelat torsdag den 23/4
 • PRELIMINÄR TIDSPLAN
  Här är den preliminära tidsplanen för stambytet. Universalbyggen kommer ta kontakt med dem boende inför varje etapp, boende behöver inte vidta några åtgärder innan de har blivit kontaktade. På grund av läget med Covid-19 eller andra uppkomna händelser så kan tidsplanen komma att ändras. Avvakta därför universalbyggens kontakt och information innan ni börjar rensa ut badrum eller tar liknande åtgärder.
 • Information från projektledaren angående COVID-19 (Coronaviruset)
  Hej! Vi följer folkhälsomyndigheten rekommendationer.Enligt de organisationer vi tillhör har vi inte idag rätt att stoppa arbeten pga corona.Om en boende blir sjuk ska de ej umgås med andra, utomstående, således ska de inte släppa in hantverkare i bostaden.Om en hantverkare får förkylningssymtom ska de ej gå till arbetet utan stanna hemma. Då det gäller tillfälliga duschar och toaletter så har det på andra stambyten löst på så sätt att de som harförkylningssymtom hänvisas till vissa utrymmen och de utan symtom till andra. De som tillhör de över 70år har fått en “skogstoa” i lägenheten, men arbetet har fortsatt ävenFortsätt läsa… Information från projektledaren angående COVID-19 (Coronaviruset)
 • Kallelse till extrastämma
  Till torsdagen den 5/3 kallas föreningens medlemmar till informationsmöte och extra föreningsstämma på grund av den kommande stambytet. Även föreningens hyresgäster är välkomna att komma på informationsmötet. När?5/3Infomöte 18:00-19:00Extrastämma 19:00 Var?GALOPPGATAN 77 Smedby III Kallelsen har även delats ut i alla medlemmars brevlådor.